Παρασκευή 19 Απριλίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Θέσεις εργασίας
Share It!
Τρίτη 13.09.2022
Ανακοίνωση για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων (ΔΕ Οδηγού απορριμματοφόρου & ΥΕ Εργάτη καθαριότητας)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2022

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  • Ενός (1) ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων [Γ΄ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] και
  • Ενός (1) ΥΕ Εργατών καθαριότητας