Τρίτη 25 Ιουνίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Δελτία Τύπου
Share It!
Δευτέρα 21.11.2022
3η Θεματική Διαβούλευση ΣΒΑΚ Δήμου Σκοπέλου

Αξιότιμοι συμπολίτες,

Ο Δήμος απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στην «3η Θεματική Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)».

Σε αυτό το πλαίσιο, την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 στις 11:00(πμ) θα πραγματοποιηθεί σχετική τηλεδιάσκεψη μέσω του συνδέσμου:

https://lever.webex.com/lever/j.php?MTID=m04f598b36068c1773db96c86764fe63b

Ο Δήμος μας, υπακούοντας στις προσταγές της Εθνικής και Ευρωπαϊκής πολιτικής για την επιδίωξη της βιωσιμότητας στις μεταφορές, εκπονεί το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, το οποίο θα οργανώσει και θα καθορίσει το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα αναπτυχθεί το σύστημα μετακινήσεων του Δήμου τα προσεχή έτη.

Μέσω του ΣΒΑΚ επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός συστήματος που θα συμβάλει στην αστική αναζωογόνηση της περιοχής, θέτοντας σε προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζή και ποδήλατο) έναντι της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. Με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος και οι καθημερινές του ανάγκες για καλή ποιότητα ζωής τοποθετούνται στο επίκεντρο, ενώ, παράλληλα, μπαίνει ένα εμπόδιο στην ολοένα αυξανόμενη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου.

Στην πορεία εκπόνησης του ΣΒΑΚ, ο Δήμος αναζήτησε την ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας μέσω των θεματικών διαβουλεύσεων που διοργανώθηκαν και των διαδικτυακών εργαλείων που αναπτύχθηκαν, έτσι ώστε το περιεχόμενο του ΣΒΑΚ να αποτελέσει προϊόν συμμετοχικού σχεδιασμού που λαμβάνει υπόψη τις απόψεις και τις παρατηρήσεις των φορέων και των πολιτών του νησιού.

Κύριος στόχος της 3ης Διαβούλευσης είναι η γνωστοποίησή των τελικών μέτρων που προτείνονται στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ, καθώς επίσης η τελική διαμόρφωση και η υιοθέτηση τους από φορείς και πολίτες. Η διαβούλευση αυτή είναι καθοριστική, καθώς ουσιαστικά αποτελεί την έγκριση της στρατηγικής του Δήμου σε θέματα κινητικότητας για τα επόμενα έτη. Συνεπώς, η άποψη των τοπικών φορέων και των πολιτών είναι καθοριστική μιας και είναι οι άμεσα ωφελούμενοι/θιγόμενοι από την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων.

 

Πρόγραμμα 3ης Θεματικής Διαβούλευσης – Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Σκοπέλου

Συμμετέχοντες

Δήμος Σκοπέλου  – Ομάδα Έργου ΣΒΑΚ

Δίκτυο Εμπλεκομένων Φορέων ΣΒΑΚ Σκοπέλου

Κάτοικοι-Πολίτες της Σκοπέλου

Lever Α.Ε. – Σύμβουλος του Δήμου

Θέμα

Εισηγητές

Χαιρετισμός – Καλωσόρισμα

Δήμος Σκοπέλου

Παρουσίαση: Προτεινόμενα τελικά μέτρα ΣΒΑΚ

Lever Α.Ε.

 

Τοποθετήσεις φορέων επί των προτεινόμενων μέτρων

Σύνολο των συμμετεχόντων

Επόμενα βήματα – Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Δήμος Σκοπέλου

Lever Α.Ε.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να συμπληρώνετε την διαδικτυακή έρευνα στο πλαίσιο της τρίτης διαβούλευσης του ΣΒΑΚ που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα ΣΒΑΚ του Δήμου ή μέσω του συνδέσμου:

https://forms.gle/dvUDcswbgxanQx1b9

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά.