Τρίτη 21 Μαΐου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Δελτία Τύπου
Share It!
Κυριακή 28.11.2021
Μήνυμα του Δημάρχου Σκοπέλου για την Απογραφή 2021

Συμπολίτισσες και συμπολίτες μου,

Η απογραφή πληθυσμού – κατοικιών 2021 ξεκίνησε και στο νησί μας.

Θέλω να σας καλέσω να συμμετέχετε άφοβα όλοι και όλες σε αυτή τη διαδικασία που θα επιτρέψει την πραγματική καταμέτρηση στο Δήμο μας και στη χώρα, ενώ παράλληλα θα συγκεντρώσει πολύτιμα στατιστικά στοιχεία για τα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού.

Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι εμπιστευτικά, δεν διαβιβάζονται ή κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι δεν συλλέγονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Τα στοιχεία αυτά θα αποτυπώσουν το πραγματικό πληθυσμό του Δήμου μας, καθώς και τις πραγματικές του ανάγκες.

Οι γενικές απογραφές διενεργούνται, λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτόγνωρες συνθήκες εξαιτίας της πανδημίας, με την αυτοαπογραφή.

  • Χρησιμοποιούμε τον «Μοναδικό Κωδικό Απογραφής» που βρίσκουμε στον κλειστό ανώνυμο φάκελο που έχει αφήσει στη κατοικία μας ο Απογραφέας μαζί με τον κωδικό στο taxisnet και μέσω της ψηφιακής πύλης του δημόσιου τομέα www.gov.gr απογράφουμε την κατοικία και όλα τα μέλη του νοικοκυριού μέσα σε μερικά λεπτά.
  • Όσοι συμπολίτες και συμπολίτισσες δεν μπορούν για οποιονδήποτε λόγο, να αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά έως και τις 26 Νοεμβρίου 2021, θα απογραφούν με τη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης από τον απογραφέα της περιοχής τους.

Μη διστάσετε να ανοίξετε τη πόρτα σας στον απογραφέα. Οι περίπου 60.000 απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ, φέρουν, εκτός από την αστυνομική τους ταυτότητα, ειδική κονκάρδα με το σήμα της ΕΛΣΤΑΤ, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία τους, καθώς και έντυπο ορισμού με τη φωτογραφία τους και σφραγίδα της ΕΛΣΤΑΤ.

Τέλος, είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της νόσου.