Τρίτη 25 Ιουνίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Δελτία Τύπου
Share It!
Τετάρτη 28.06.2023
Ενίσχυση και ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζομένων γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 

 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ), στο πλαίσιο της Πράξης: «Ενίσχυση και ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζομένων γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5063845, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων ενδιαφερομένων για συμμετοχή στον τέταρτο κύκλο του έργου: Υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Βιωματικών εργαστηρίων (coaching) και Πιστοποίησης σε 5.490 ωφελούμενες.

Κάθε ενδιαφερόμενη για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα https://womenleaders.inedivim.gr, τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής», δηλώνοντας μία μόνο Περιφέρεια υλοποίησης.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα έχουν οι υποψήφιες όλων των περιφερειών εκτός της Αττικής.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή 23/06/2023 και ώρα 00:00:01.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 07/07/2023 και ώρα 23:59:00.

 

 

Αφίσα Πρόσκληση