Welcome to official website of Skopelos Isl.

_____________________________________________________            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σκόπελος   17/03/2015     
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                     Αριθμ. Πρωτ.  1922
ΔΗΜΟΣ  ΣΚΟΠΕΛΟΥ      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                 
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ        
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ , ΤΚ 37003
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛ: Γ. ΓΟΥΛΑΣ / Β. ΓΚΙΚΑ
ΤΗΛΕΦ.ΕΠΙΚΟΙΝ.:  2424350103-131

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης (2) χρονικής διάρκειας από το Δήμο Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας.


Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.  4 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ Α΄180) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη δημόσια διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις»,  με το οποίο  προστίθεται περίπτ. κ και στην παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994. 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 170 και 206 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 87/ Α΄/2007).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2.ιε του Ν. 3812/2009, «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α΄/2009).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50 ΕΚ» (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-04-2012).
6. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 10903/18-12-2014 απόφαση του Δημάρχου Σκοπέλου για τον ορισμό Αντιδημάρχου και  τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
7. Την  υπ΄ αριθ. 47/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκοπέλου, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγούσων – εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.
8. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3455/38033/12-03-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.


Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  πέντε  (5) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Σκοπέλου, που εδρεύει στη Σκόπελο και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα, για το χρονικό διάστημα των δυο (2)  μηνών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ

_____________________________________________________

 

 

                       ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

Συνδημότισσες και Συνδημότες,

     Στεκόμαστε στο κατώφλι του Νέου Έτους και αφήνουμε πίσω μας μια χρονιά που ακόμη και στην εκπνοή της δρομολογεί κρίσιμες εξελίξεις που θα καθορίσουν την πορεία της χώρας μας. 
    Το 2014, με την ανάδειξη των νέων δημοτικών αρχών,  δημιούργησε προσδοκίες μέσα σε ένα κλίμα γενικότερης αβεβαιότητας για το ρόλο, τις δυνατότητες και τις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον έντονης οικονομικής κρίσης που περιορίζει τις αναπτυξιακές προοπτικές και υποβαθμίζει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στις τοπικές κοινωνίες.
    Σ΄ αυτήν τη συγκυρία, όπου δοκιμάζεται η κοινωνική συνοχή με εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας να αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας και της υποβάθμισης του βιοτικού τους επιπέδου, στο κέντρο της προσοχής μας βρίσκεται ο Ανθρωπος.
     Όλες μας οι προσπάθειες, από τον δήμαρχο μέχρι και τον τελευταίο υπάλληλο του Δήμου, θα εστιασθούν τη νέα χρονιά στην αντιμετώπιση των συνεπειών της  κρίσης που πλήττει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, χωρίς να υποτιμούμε όλους τους άλλους τομείς δραστηριότητας. 

   Καλούμε σε συμπόρευση και συμμετοχή στις πρωτοβουλίες μας κάθε συλλογικότητα και κάθε Σκοπελίτη, Γλωσσιώτη και Κληματιανό ξεχωριστά, ώστε κανείς συντοπίτης μας, άνεργος, ηλικιωμένος και κυρίως οι νέοι του νησιού μας  να  αισθανθεί αβοήθητος και να κυριευτεί από απογοήτευση.

  Μαζί θα διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις ώστε η ελπίδα και η αισιοδοξία να ζεστάνουν τις καρδιές όλων μας.

 

                     ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ    ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
 

             

____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

                                                                                                                                      ΣΚΟΠΕΛΟΣ, 13/11/2014                     

 

                                     

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΑ (και τι συνεπάγεται)


  Τον τελευταίο καιρό γίνεται πολλή συζήτηση για το ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα και λογικό είναι οι πολίτες – καταναλωτές  να έχουν μπερδευτεί  κυρίως λόγω της παραπληροφόρησης.
Καλό είναι λοιπόν να  σας ενημερώσω για το τι πρόκειται να γίνει  στον επόμενο μήνα.


  Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή…  βάσει νόμου (Ευρωπαϊκού) πρέπει  να μην υπάρχει αναλογική τηλεοπτική εκπομπή στην Ευρώπη, στην χώρα μας καθυστερήσαμε λιγάκι, αλλά «κάλλιο αργά παρά ποτέ». Δε θα σας κουράσω με το τι είναι αναλογική εκπομπή και τι ψηφιακή, πάντως η ψηφιακή υπερέχει σε όλα τα σημεία σε σχέση με την αναλογική κυρίως στην ανώτερη ποιότητα της εικόνας και του ήχου που απολαμβάνει ο τηλεθεατής. Μία άλλη σημαντική διαφορά είναι η πολύ μικρότερη ισχύς εκπομπής του τηλεοπτικού πομπού, κάτι που πρακτικά σημαίνει λιγότερη ακτινοβολία πάνω από τα κεφάλια μας.


       Τι είναι το λεγόμενο «SWICH OFF»  (σουίτς όφ)
Απλά είναι το κλείσιμο των αναλογικών αναμεταδοτών όταν στην περιοχή αρχίζει η ψηφιακή εκπομπή, πάλι βάσει νόμου.  Για την Θεσσαλία είχε οριστεί στις 31 Οκτωβρίου αλλά τελικά θα έχει μια μικρή καθυστέρηση για το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου σύμφωνα με την ενημέρωση που μας έκανε η DIGEA.


Κι εδώ αρχίζουν τα ερωτήματα… 
- Θα πρέπει να αλλάξουμε τις κεραίες;
- Η τηλεόρασή μου λαμβάνει ψηφιακά σήματα ή θα πρέπει να προμηθευτώ  δέκτη – αποκωδικοποιητή ;
- Εκεί που μένω θα έχω κάλυψη;

Και πολλά ακόμα…


    Ας αρχίσουμε από το πρώτο, για να βλέπετε ψηφιακή τηλεόραση (γιατί μόνο ψηφιακή θα υπάρχει) θα πρέπει να αλλάξετε την κεραία σας με μια απλή UHF κεραία. Προσοχή ΔΕΝ υπάρχουν ειδικές ψηφιακές κεραίες, όλες οι κεραίες που κάνουν λήψη στα UHF είναι κατάλληλες για τη λήψη ψηφιακής εκπομπής, η μόνη διαφορά είναι στην απολαβή - κέρδος της κεραίας, με λίγα λόγια όσο πιο μεγάλη είναι η απολαβή της τόσο πιο «μακριά» μπορεί να πιάσει ικανοποιητικό σήμα. Συγκεκριμένα για την πόλη της Σκοπέλου μία μικρή κεραία με απολαβή περίπου 10db είναι παραπάνω από καλή. Για το Έλιος και τη Γλώσσα που αναγκαστικά θα κάνουν λήψη από Σκιάθο χρειάζεται κεραία με μεγαλύτερη απολαβή (πάνω από 14db). Για Έλιος και Γλώσσα θα σας πω συγκεκριμένα πράγματα όταν εκπέμψει η Σκιάθος και μπορώ να κάνω ακριβείς μετρήσεις σε όλο το ΝοτιοΔυτικό τμήμα του νησιού.
    Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα, όλες οι τηλεοράσεις που είναι μοντέλα της τελευταίας 4ετίας – 5ετίας διαθέτουν ψηφιακό δέκτη Μpeg4. Είναι και κάποιες που διαθέτουν δέκτη Mpeg2 οι οποίες ΔΕΝ κάνουν λήψη του Mpeg4 αλλά αν έχουν υποδοχή για module CI μπορούν να κάνουν λήψη με την τοποθέτηση του ανάλογου module. Πάντως το κόστος ενός module Mpeg4 είναι περίπου το ίδιο με ενός Δέκτη – αποκωδικοποιητή Mpeg4.
Για όλες τις υπόλοιπες τηλεοράσεις θα χρειαστεί σίγουρα ξεχωριστός δέκτης.
    Και ερχόμαστε στο τρίτο και κατά τη γνώμη μου σημαντικότερο ερώτημα… πού θα έχει κάλυψη το ψηφιακό σήμα;
Η DIGEA σαν πάροχος  ψηφιακής εκπομπής υποχρεώνεται από το νόμο να τοποθετήσει αναμεταδότη σε ΈΝΑ σημείο στο νησί της Σκοπέλου, για περιοχές που δεν θα έχουν σήμα είναι στο χέρι του Δήμου τι θα γίνει, σύμφωνα με τη DIGEA. Το αρχικό σχέδιο ήταν να τοποθετηθεί στην ήδη υπάρχουσα υποδομή των τηλεοπτικών αναμεταδοτών, στην πορεία και για να καλυφθεί όσο δυνατόν και η Αλόννησος αποφασίστηκε να τοποθετηθεί στην κορυφή του βουνού Παλούκι. Αυτό ίσως  να δημιουργήσει πρόβλημα στην περιοχή απέναντι από την πόλη, Μύλοι, Καραβοτσάκισμα κλπ καθώς και σε μεγάλη περιοχή του Σταφύλου. 
Σχετικά με τις περιοχές κάλυψης μιλώ με κάθε επιφύλαξη γιατί αν δεν εκπέμψει κανονικά και δεν κάνω μετρήσεις δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά που ακριβώς θα υπάρχει πρόβλημα.
Το Έλιος και Γλώσσα όπως προείπα θα κάνουν λήψη από Σκιάθο. Εδώ υπάρχει πρόβλημα σε περιοχές που δεν έχουν οπτική επαφή με Σκιάθο, αλλά και πάλι περιμένουμε να εκπέμψει και να γίνουν μετρήσεις.


Επειδή σίγουρα θα υπάρχουν και άλλες απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2424350132 ή με E-mail στο admin@skopelos.gov.gr


Ελπίζω με τα λίγα αυτά να σας έδωσα μια σαφή εικόνα του τι θα γίνει με την ψηφιακή εκπομπή.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κώστας Αμπελάκιας
Τεχνικός ραδιοτηλεοπτικών μέσων & εφαρμογών
Γραφείο Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας Δήμου Σκοπέλου