Welcome to official website of Skopelos Isl.

Θέση Ειδικού Συνεργάτη ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής


                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Σκόπελος,  20 /11/2020
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                         Αριθμ. πρωτ.:  7254
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Διεύθυνση: Σκόπελος, 37003
Τηλ.: 24243-50131-103
Φαξ: 24240-23230
E-Mail: prosopiko@skopelos.gov.gr

 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η
Ο   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ   Σ Κ Ο Π Ε Λ Ο Υ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163  του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄), σύμφωνα με το οποίο σε κάθε δήμο συστήνονται αυτοδίκαια θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών  Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των αντιδημάρχων.
3. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 74802/29-12-2010 (ΑΔΑ:4ΙΙΚΚ-3 )  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα :«Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων  των Περιφερειών και των Δήμων  της Χώρας».
4. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. Α.Π.: 22119/07-04-2020  (ΑΔΑ: 9ΚΒΖ46ΜΤΛ6-ΕΗΦ)  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα : «Ορισμός Αντιδημάρχων». 
5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σκοπέλου δικαιούται τρεις (3) θέσεις ειδικών συνεργατών  (όσες και οι Αντιδήμαρχοι), οι δε υπηρετούντες ειδικοί συνεργάτες σε αυτόν ανέρχονται σε δυο (2).
6. Την υπ΄αριθμ. πρωτ.7080/12-11-2020 βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού.
7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκοπέλου (ΦΕΚ 2159/Β΄/ 27-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την αναγκαιότητα άμεσης πρόσληψης από τον Δήμο Σκοπέλου ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη για την επικουρία του Δημάρχου σε θέματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και συγκριμένα στους τομείς διαχείρισης υπολογιστικών συστημάτων, δικτύων  και ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών.


Κ Α Λ Ε Ι

Τους /τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, για την πλήρωση μίας (1) θέσης  Ειδικού Συνεργάτη ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε θέματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ο οποίος θα τον  συνεπικουρεί στο έργο του, θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών .  
Οι ενδιαφερόμενοι /νες πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
1. Τα γενικά προσόντα διορισμού, που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17), δηλαδή ότι:
α) έχουν την ελληνική ιθαγένεια, β) δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης λόγω ποινικής καταδίκης ή απαγόρευσης ή δικαστικής αντίληψης, γ) έχουν εκπληρώσει (προκειμένου για άνδρα) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις   ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, δ) είναι υγιείς και έχουν τη φυσική καταλληλότητα. Κατά την υποβολή των αιτήσεων θα προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού των άρθρων 11 έως 17 του Ν.3584/2007, και τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν μόνο κατά το διορισμό.
2. Πτυχίο ή δίπλωμα  Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοιατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ  ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων  ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
                                                          ή
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και  στην Οικονομία ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ ή Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. ή Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
3. Επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και εμπειρία σε ανάλογο αντικείμενο.
4. Αποδεδειγμένη Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.


Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για τους αυτοαπασχολούμενους - ελεύθερους επαγγελματίες, α) χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας, β)  συμβάσεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών τεχνικών έργων ή μελετών.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους:
1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο τίτλου Σπουδών
3. Αποδεικτικά πιστοποιημένης εμπειρίας κατά τα ανωτέρω
4. Πιστοποιητικό Καλής Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία ο ενδιαφερόμενος θα  δηλώνει
ότι έχει τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται  για τους δημοτικούς υπαλλήλους του Α μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως  17).
6. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.
Η επιλογή  θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του/της προσλαμβανομένου/ης (άρθρο 163 παρ. 4 του  Ν. 3584/2007).
- Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συνεργάτη. Με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να εισαχθούν εξαιρέσεις στην εφαρμογή αυτής της παραγράφου, μόνο όταν πρόκειται για πρόσληψη Ειδικού ή Επιστημονικού Συνεργάτη. Στην περίπτωση έχει ανάλογη εφαρμογή  η παρ. 3 περ. Α΄ του άρθρου 29 του Ν. 3463/2006.
Οι αιτήσεις των  ενδιαφερομένων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosopiko@skopelos.gov.gr  (Αρμόδιος υπάλληλος Γούλας Γεώργιος, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2424350103-131) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Δήμος Σκοπέλου, Παραλία Σκοπέλου, 37003.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά είναι οκτώ (8) ημέρες και αρχίζει από την επομένη ημέρα δημοσίευσης-γνωστοποίησης της παρούσας σε μία  εφημερίδα του Νομού στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.skopelos.gov.gr), ήτοι        24-11-2020 από  έως και  01-12-2020    
  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕΡΙΣΣΗΣ