Welcome to official website of Skopelos Isl.

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

February 19, 2013 13:15

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυ­σικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μετα­φοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου. Η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την ενεργειακή διαχείριση, τη λειτουργία των Κοιμητηρίων και των Δημοτικών Σφαγείων καθώς και για την Πολιτική Προστασία στο επίπεδο του Δήμου. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εφαρμο­γή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγ­χο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των κατασκευών, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εξα­σφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδο­ση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Οι συγκεκριμένες αρμο­διότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος είναι οι εξής:

1. Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας

  • Γραφείου Τεχνικών Έργων
  • Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών

2. Τμήμα Πολεοδομίας

  • Γραφείου Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
  • Γραφείου Πολεοδομικών Εφαρμογών
  • Γραφείου Ελέγχου Κατασκευών

3. Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριό­τητας και Πολιτικής Προστασίας

  • Γραφείου Περιβάλλοντος και Πολι­τικής Προστασίας
  • Γραφείου Καθαριότητας και Ανα­κύκλωσης
  • Γραφείου Συντήρησης Πρασίνου