Welcome to official website of Skopelos Isl.

Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

February 19, 2013 12:05

Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών και αρ­χείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου, για την ορθολογική διοίκηση/διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και για την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρ­μόδια για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απει­κόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και την αποτελε­σματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου.

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύ­ουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Στο Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκε­ντρωμένα Γραφεία Διοικητικών και Οικονομικών Θεμά­των, καθώς και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Κ.Ε.Π. σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους ενοτήτων της Διεύ­θυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:

1. Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

  •  Αρμοδιότητες Γραφείου Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
  •  Αρμοδιότητες Γραφείου Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών
  •  Αρμοδιότητες Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνα

2. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

  •  Αρμοδιότητες Γραφείου Προϋπολογισμού, Λογι­στηρίου και Προμηθειών
  •  Αρμοδιότητες Γραφείου Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου

3. Τμήμα Κ.Ε.Π.