Welcome to official website of Skopelos Isl.

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

February 19, 2013 10:43

Το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης είναι αρμόδιο για την προστασία και ανάπτυξη της φυτι­κής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή του Δήμου, την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου, την προστασία του καταναλω­τή, την προώθηση της απασχόλησης και την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης. Οι συγκεκριμένες αρ­μοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους γραφείων του Τμή­ματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης είναι οι εξής:

  • Αρμοδιότητες Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας
  • Αρμοδιότητες Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθ­μισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
  • Αρμοδιότητες Γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού