Welcome to official website of Skopelos Isl.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΤΣΟΥΚΑΛΑ"

January 31, 2017 14:58

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

             Το   Συμβούλιο  της Δημοτικής Κοινότητας Γλώσσης του
             Δήμου Σκοπέλου εκπροσωπούμενο νομίμως από τον Πρόεδρό  του,
                                               Π Ρ Ο Σ Κ  Α Λ Ε Ι
  Τους ενδιαφερόμενους για τον διορισμό έξι (6) υποτρόφων για το ακαδημαικό έτος 2016-2017, πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές όλων των Ανωτάτων και Ανωτέρων Σχολών ( ΑΕΙ, ΤΕΙ) και Δημοσίων ΙΕΚ να υποβάλλουν σχετική αίτηση διορισμού τους ως υποτρόφων του Κληροδοτήματος Ιωάννου Β.Τσουκαλά συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά, ήτοι:

1. Αντίγραφο  ληξιαρχικής πράξης γέννησης
2. Πιστοποιητικό του Δήμου Σκοπέλου που θα βεβαιώνει ότι ο ένας εκ των δύο
γονέων κατάγεται από την Δ.Κ Γλώσσης και είναι γραμμένος στα δημοτολόγια
ή στα Μητρώα Αρρένων του Δ.Κ. Γλώσσης, του Δήμου Σκοπέλου.
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολ. έτους 2015
       του υποψηφίου υποτρόφου και των γονέων αυτού. Το καθαρό εισόδημα στο
       εκκαθαριστικό δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 30.000,00 ευρώ, προσαυξανόμενο
       κατά 2.000,00 για κάθε παιδί της οικογένειας.
4. Βεβαίωση της Σχολής , στην οποία φοιτά ο προτεινόμενος, στην οποία να
      φαίνεται  ο χρόνος εγγραφής  του σ΄ αυτή.
5. Βεβαίωση της Σχολής που θα βεβαιώνει ότι έχουν περάσει τα 3/5 των
μαθημάτων τους, για κάθε χρόνο υποτροφίας.
6.  Αντίγραφο απολυτηρίου Γυμνασίου Γλώσσας.
7.  Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου Γλώσσας.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά πρέπει να  υποβληθούν στο Δημοτικό Κατάστημα
Γλώσσης εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της δημοσίευσης της
παρούσης.
Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των 100,00ευρώ μηνιαίως (9 μήνες ετησίως)  και χορηγείται έως το τέλος των σπουδών τους (2 ή 4-5 χρόνια).
  Ο διορισμός των υποτρόφων θα γίνει ύστερα από επιλογή από την Επιτροπή
Κρίσεως του κληροδοτήματος Ιωάννου Β. Τσουκαλά. της Δ.Κ. Γλώσσης του Δήμου Σκοπέλου.-
                          
                                                     Γλώσσα  19 Ιανουαρίου  2017
                                                     Ο Πρόεδρος  της Δημοτικής
                                                           Κοινότητας Γλώσσης