Welcome to official website of Skopelos Isl.

επαναληπτικός πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια τροφίμων»

                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Σκόπελος 27/08 /2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                         Αρ.πρωτ. 7505

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

     Ο Δήμος Σκοπέλου ανακοινώνει ότι , θα διενεργηθεί επαναληπτικός πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια τροφίμων»- (Είδη παντοπωλείου, είδη κρεοπωλείου, είδη αρτοποιείου), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.330,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 9%, για τον Παιδικό Σταθμό Λουτρακίου.

    Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό για μία ή περισσότερες ή για όλες τις κατηγορίες των ειδών (προϊόντων) .

  Oι προσφορές θα υποβληθούν την 4η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 (λήξη υποβολής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Σκοπέλου-παραλία Σκοπέλου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου.

    Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών εντός των διοικητικών ορίων του νησιού.

     Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής με ποσό που θα καλύπτει το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με Φ.Π.Α. ή επί της δαπάνης μιας ή περισσοτέρων κατηγοριών των ειδών .

    Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να γνωρίζουν ότι τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού (αρχικού και επαναληπτικού) θα καταβάλλονται από τον ανάδοχο προμηθευτή.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στον κ.Ιωάννη Αντωνίου,υπάλληλο του Δήμου Σκοπέλου και στο τηλ. 2424350119.

    Εκτύπωση της Απόφασης Δημάρχου διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού με τους όρους του διαγωνισμού μπορεί να γίνεται στην ηλεκτρονική δ/νση της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ με ΑΔΑ:Ω7ΟΜΩ1Δ-ΒΚΨ.

    

 

 

                                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΙΧΕΛΗΣ

Τελευταίες Ενημερώσεις

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης