Welcome to official website of Skopelos Isl.

4η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

4η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

 

ΘΕΜΑ

α/α Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1ο Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου του Δήμου Σκοπέλου για υπόθεση που αφορά την εταιρία «Μ. Γκουμά και Ι. Τσιμόπουλος Ο.Ε.» κατά του Δήμου.

22/2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του δήμου τον κ. Στέφανο Καραγεώργο, δικηγόρο Βόλου, για την αίτηση αναστολής που έχει κατατεθεί από την ομόρρυθμη εταιρία «Μ. Γκουμά και Ι. Τσιμόπουλος Ο.Ε.» κατά του υπ’ αριθ. 7709/24-09-2012 πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του Δημάρχου Σκοπέλου, καθώς και σε κάθε συζήτηση εξ αναβολής εκδίκασης της υπόθεσης, με προσφερόμενη τιμή 750,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23% και συνολικό ποσό εννιακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (922,50 €), το οποίο θα βαρύνει τον πρ/σμό του Δήμου οικονομικού έτους 2013 υπό ΚΑΕ 00-6111 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων»

2ο Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου του Δήμου Σκοπέλου για την εκδίκαση της αγωγής της Μαγδαληνής Σινού του Ιωάννου κατά του Δήμου.

23/2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του δήμου τη κα. Μαρία Ριζοπούλου, δικηγόρο Σκοπέλου, για την παράσταση - αντίκρουση - προτάσεις επί διεκδικητικής κυριότητας αγωγής Μαγδαληνής Σίνου εκκρεμούσας στο Ειρηνοδικείο Σκοπέλου με αρ. καταθ. 14/2012 και δικάσιμο 6-3-2013, καθώς και σε κάθε συζήτηση εξ αναβολής εκδίκασης της υπόθεσης, με προσφερόμενη τιμή 265,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 16% και συνολικό ποσό τριακοσίων εφτά ευρώ και σαράντα λεπτών (307,40 €), το οποίο θα βαρύνει τον πρ/σμό του Δήμου οικονομικού έτους 2013 υπό ΚΑΕ 00-6111 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων»

3ο Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου του Δήμου Σκοπέλου για την εκδίκαση της αγωγής του Νικολάου Ορφανού του Δημητρίου κατά του Δήμου.

24/2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του δήμου τη κα. Μαρία Ριζοπούλου, δικηγόρο Σκοπέλου, για την παράσταση - αντίκρουση - προτάσεις επί αγωγής χρέους του Νικολάου Ορφανού εκκρεμούσας στο Ειρηνοδικείο Σκοπέλου με αρ. καταθ. 14/2012 και δικάσιμο 6-3-2013, καθώς και σε κάθε συζήτηση εξ αναβολής εκδίκασης της υπόθεσης, με προσφερόμενη τιμή 250,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 16% και συνολικό ποσό διακοσίων ενενήντα ευρώ (290,00€), το οποίο θα βαρύνει τον πρ/σμό του Δήμου οικονομικού έτους 2013 υπό ΚΑΕ 00-6111 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων»

4ο Τροποποίηση του «Κανονισμού Χρήσης Δημοτικών Χώρων - Γης» του Δήμου Σκοπέλου (σχετ. το με αρ. πρωτ. 1201/12-02-2013 έγγραφο του “Συλλόγου ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Σκοπέλου” - εισήγηση Δημάρχου).

25/2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη σχετικής απόφασης περί τροποποίησης του «Κανονισμού χρήσης δημοτικών χώρων - γης» του Δήμου μας, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 317/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου, όπως κατωτέρω:
Αντικατάσταση του άρθρου 9 του κεφ.1 του κανονισμού χρήσης δημοτικών χώρων – γης (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σκοπέλου αριθ. 317/1999) ως εξής:
1. Ο φέρων οργανισμός επί του οποίου τοποθετούνται τα στέγαστρα πρέπει να είναι ξύλινος. Όλες οι κατασκευές πρέπει να είναι πτυσσόμενες και απομακρυνόμενες. Αποκλείονται δηλαδή οι σταθερές κατασκευές.
2. Οι τέντες που χρησιμοποιούνται επί του φέροντος οργανισμού πρέπει να είναι από πανί, το χρώμα του οποίου να είναι άσπρο ή ecru.
3. Όταν απαιτείται εξομάλυνση του εδάφους αυτή θα γίνεται από τον ιδιώτη – καταστηματάρχη, όχι με δομικά υλικά (π.χ. πλακάκια, τσιμέντο κλπ) παρά μόνο με ξύλινες τάβλες για το 50% του νομίμως καθορισμένου χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. Για τις παρεμβάσεις αυτές απαιτείται έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
4. Επιτρέπεται η χρήση προστατευτικών στους φέροντες οργανισμούς εντός κοινόχρηστων χώρων στις περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών. Τα προστατευτικά αυτά πρέπει να είναι πτυσσόμενα και ευκόλως απομακρυνόμενα. Απαγορεύονται οι γυάλινες κατασκευές.

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ