Welcome to official website of Skopelos Isl.

3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

    

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

 

 

α/α

ΘΕΜΑ

α/α Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1.

Περί ψήφισης - διάθεσης σχετικών πιστώσεων ΠΟΕ στον πρ/σμό του Δήμου οικον. έτους 2013 για τη πληρωμή διαφόρων υποχρεώσεων  του Δήμου. (σχετ. η υπ’ αριθ.1292/15-02-2013  εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών).

10/2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει –διαθέτει πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013, για την πληρωμή διαφόρων υποχρεώσεων προς τρίτους (προμήθειες, έργα, εργασίες κ.λ.π.)

2.

Περί ψήφισης πιστώσεων σε βάρος του πρ/σµού οικον. έτους 2013 για τη συνέχιση εκτέλεσης των συνεχιζόμενων έργων-μελετών, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2013 (σχετ. η υπ’ αριθ.1367/18-02-2013 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών).

11/2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει – διαθέτει πιστώσεις σε βάρος των Κ.Α. του πρ/σµού του Δήμου οικονομικού έτους 2013 των συνεχιζόμενων έργων-μελετών.

3.

Ψήφιση σχετικών πιστώσεων στον πρ/σμό του Δήμου οικον. έτους 2013 (σχετ. η υπ’ αριθ.1293/15-02-2013 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών).

12/2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει –διαθέτει πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013

4.

Διάθεση-ψήφιση  σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2013 για συμβάσεις εργασιών (υπηρεσιών) - μεταφορών, συνεχιζόμενες στο τρέχον έτος και για νέες συμβάσεις (σχετ. η υπ’ αριθμ.1294/15-02-2013 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών).

13/2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει –διαθέτει πιστώσεις στους αντίστοιχους Κ.Α. σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013, μέρος των οποίων θα καλύψουν τις δαπάνες από συνεχιζόμενες στο τρέχον έτος συμβάσεις εργασιών (υπηρεσιών) - μεταφορών και το υπόλοιπο τις δαπάνες των νέων συμβάσεων

5.

Ψήφιση σχετικής πίστωσης στον πρ/σμό του Δήμου οικον. έτους 2013 για την «Προμήθεια τροφίμων» Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της «Προμήθειας τροφίμων», προεκτιμώμενης δαπάνης 14.620,00€ συμπ. του ΦΠΑ 9%, για τον Παιδικό Σταθμό Σκοπέλου και της «Προμήθειας τροφίμων», προεκτιμώμενης δαπάνης 3.900,00€ συμπ. του ΦΠΑ 9%, για τον Παιδικό Σταθμό Λουτρακίου, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού» (σχετ. η υπ’ αριθ.1490/21-02-2013 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών).

14/2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Ψηφίζει - διαθέτει πίστωση 18.520,00 € στον Κ.Α. 15-6696.001 με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων» του πρ//σμού του Δήμου οικον. έτους 2013.

Β) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της «Προμήθειας τροφίμων»:

Ι για τον Παιδικό Σταθμό Σκοπέλου, προεκτιμώμενης δαπάνης 14.620,00 € συμπ. του ΦΠΑ 9%, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην αριθ. 1/2013 σχετική μελέτη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης απόφασης.

ΙΙ για τον Παιδικό Σταθμό Λουτρακίου, προεκτιμώμενης δαπάνης 3.900,00 € συμπ. του ΦΠΑ 9% όπως αναλυτικά περιγράφονται στην αριθ. 2/2013 σχετική μελέτη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης απόφασης.

Γ) Ως τρόπος εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας ορίζεται ο πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές.

Δ) Καταρτίζει τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού της «Προμήθειας τροφίμων» που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

6.

Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € στον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2013 για σύσταση Πάγιας Προκαταβολής του Δήμου Σκοπέλου έτους 2013. - Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση αυτής (σχετ. η υπ’ αριθ. 945/05-02-2013 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραφείο Εσόδων – Δημ. Περιουσίας & Ταμείου).

15/2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Ψηφίζει πίστωση 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 80-8251.001 με τίτλο «Πάγια Προκαταβολή, υπόλογος υπάλληλος του Δήμου» των εξόδων του πρ/σμού του Δήμου οικον. έτους 2013.

2.Ορίζει την κ. Βασιλική Μιχ. Τζουβαράκου, Ταμία του Δήμου Σκοπέλου, υπεύθυνη υπάλληλο διαχείρισης της εν λόγω πίστωσης και αναπληρωτή της, τον Πανταζή Βασ. Σκλάβο, Δημοτικό Εισπράκτορα κατά την απουσία της.

Με το ποσό της Πάγιας Προκαταβολής θα μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε επείγουσα μικρή δαπάνη ύψους μέχρι 400,00 €, η οποία δεν υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ τρίτων, σε βάρος των εγγεγραμμένων και ψηφισθέντων πιστώσεων των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013.

7.

Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € στον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2013 για σύσταση Πάγιας Προκαταβολής έτους 2013 της Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου. - Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση αυτής (σχετ. η υπ’ αριθ. 957/05-02-2013 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραφείο Εσόδων – Δημ. Περιουσίας & Ταμείου).

16/2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Συστήνει πάγια προκαταβολή για τη Δημοτική Κοινότητα Σκοπέλου ποσού 2.000,00 €.

2.Διαθέτει - ψηφίζει πίστωση 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑΕ 80-8251.002 με τίτλο «Πάγια Προκαταβολή για τη Δημοτική Κοινότητα Σκοπέλου» των εξόδων του πρ/σμού του Δήμου οικον. έτους 2013 για την παροχή παγίας προκαταβολής στην Δημοτική Κοινότητα Σκοπέλου.

3.Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνομα της οποίας θα εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα και η οποία θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής, είναι ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου κ. Φίλιππος Ν. Σάββας. Ο υπόλογος διενεργεί τις πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές του Δημάρχου.

4.Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος 3852/2010 στις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές το δημοτικό συμβούλιο

8.

Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € στον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2013 για σύσταση Πάγιας Προκαταβολής έτους 2013 της Δημοτικής Κοινότητας Γλώσσης. - Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση αυτής (σχετ. η υπ’ αριθ. 958/05-02-2013 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραφείο Εσόδων – Δημ. Περιουσίας & Ταμείου).

17/2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Συστήνει πάγια προκαταβολή για την Δημοτική Κοινότητα Γλώσσης ποσού 2.000,00 €.

2.Διαθέτει - ψηφίζει  πίστωση 2.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 80-8251.003 με τίτλο «Πάγια Προκαταβολή για τη Δημοτική Κοινότητα Γλώσσης»  των εξόδων του πρ/σμού του Δήμου οικον. έτους 2013 για την παροχή παγίας προκαταβολής στην Δημοτική Κοινότητα Γλώσσης.

3.Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνομα της οποίας θα εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα και η οποία θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής, είναι η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γλώσσης κ. Ελισσάβετ Γ. Παπαχρήστου. Η υπόλογος  διενεργεί τις πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές του Δημάρχου.

4.Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος 3852/2010 στις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές το δημοτικό συμβούλιο

9.

Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € στον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2013 για σύσταση Πάγιας Προκαταβολής έτους 2013 της Τοπικής Κοινότητας Κλήματος. - Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση αυτής (σχετ. η υπ’ αριθ. 959/05-02-2013 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραφείο Εσόδων – Δημ. Περιουσίας & Ταμείου).

18/2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Συστήνει πάγια προκαταβολή για την Τοπική Κοινότητα Κλήματος ποσού 1.000,00 €.

2.Διαθέτει - ψηφίζει πίστωση 1.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 80-8251.004 με τίτλο «Πάγια Προκαταβολή για την Τοπική Κοινότητα Κλήματος» των εξόδων του πρ/σμού του Δήμου οικον. έτους 2013 για την παροχή παγίας προκαταβολής στην Τοπική Κοινότητα Κλήματος.

3.Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνομα της οποίας θα εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα και η οποία θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής, είναι η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητα Κλήματος κ. Μαρία Δαλακιάρη. Η υπόλογος διενεργεί τις πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές του Δημάρχου.

4.Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος 3852/2010 στις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές το δημοτικό συμβούλιο

10.

10. Ψήφιση σχετικών πιστώσεων στον πρ/σμό του Δήμου οικον. έτους 2013 για την «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Σκοπέλου», προεκτιμώμενης δαπάνης 60.000,00€ (σχετ. η υπ’ αριθ.1513/22-02-2013 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών).

19/2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει – διαθέτει πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013, μέρος των οποίων θα διατεθεί για την «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Σκοπέλου», προεκτιμώμενης δαπάνης 60.000,00€

11.

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 1029/07-02-2013 αίτηση της κ. Τσιμπινού Ευθαλίας του Στεφάνου (σχετ. η υπ’ αριθ. 1029/08-02-2013 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραφείο Εσόδων – Δημ. Περιουσίας & Ταμείου).

20/2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την μη αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου για την τοποθέτηση εμπορευμάτων καταστημάτων στη Δημοτική Κοινότητα Σκοπέλου, το οποίο έχει καθορισθεί στο ύψος των 50,00 € ανά τ.μ. χρήσης με την υπ’ αριθ. 212/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για το έτος 2013, την οποία αιτείται η κα Τσιμπινού Ευθαλία του Στεφάνου.

12.

Τροποποίηση του «Κανονισμού Χρήσης Δημοτικών Χώρων - Γης» του Δήμου Σκοπέλου (σχετ. το με αρ. πρωτ. 1201/12-02-2013 έγγραφο του “Συλλόγου ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Σκοπέλου” - εισήγηση Δημάρχου).

21/2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναβάλετε για να προηγηθεί γνωμοδότηση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου.

 


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ